Håtunalab AB

På Håtunaholms gård, vackert beläget i Håtunaviken, Mälaren, bedrivs sedan början av 80-talet en verksamhet där en rad olika lantbruksdjur står som blodgivare.

 

År 2010 tog det då nystartade företaget Håtunalab AB, över verksamheten från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

 

Håtunalab AB förser främst mikrobiologiska avdelningar vid landets större sjukhus med blodprodukter som kan bestå av helblod, serum eller plasma. Där ingår blodet i s.k agarplattor som används för att diagnostisera bakterier ex. halsbakterier.

De största kunderna är landstingen samt läkemedels-, livsmedels- och bioteknikföretag. Intresset för blodprodukter från svenska djur är stort eftersom Sverige är befriat från många allvarliga smittsamma sjukdomar. Därför går produkterna även på export, främst till de Nordiska länderna men även till Frankrike, Schweiz, Nederländerna och Tyskland.

 

Håtunalab AB tar även fram plasma specifikt för att ges till svaga föl som inte fått i sig tillräckligt med antikroppar via modersmjölken. Här återfinns enskilda veterinärer, kliniker och stuterier som kunder

 

Garbo en sommardag

Aktuellt

PICT1765 PICT1822 PICT1811 PICT1815 PICT1896 PICT1816 PICT1830 PICT1843 PICT1836 PICT1846 PICT1862 PICT1888 PICT1833 PICT1843 PICT1835 PICT1808 PICT1763 PICT1822 Ross PICT1816

Vi har avinstallerat vår fax ,
ni är välkomna att ringa på
08-582 43 120 eller
skicka e-post  till  
hatuna@hatunalab.com
Med vänlig hälsning
Personalen på Håtunalab AB

Plasma till föl finns till försäljning

Vi har plasma till föl till försäljning.
Du är välkommen att kontakta oss för information och beställning.
Tel: 08- 582 43 120
Mail : hatuna@hatunalab.com

Nyhet !

Från 2017 får ni, som beställer en liter Plasma till föl för att ha i bererdskap inför fölsäsongen, möjlighet att efter utgångsdatum på plasman lämna tillbaka den obrutna förpackningen och få en ny i utbyte utan kostnad.
Vi ser gärna att ni har en liter "hemma" i beredskap.

Oktober 2017:
Vi ser fram emot Veterinärkongressen i Uppsala där vi kommer att finnas med som utställare.
Vi hoppas vi får möjlighet att träffa er där.

Augusti 2017:
Djuren mår bra och trivs ute i sina hagar.

Juli 2017:
En ny häst  samt en ny fin hönsflock med 5 tuppar och 40 hönor har kommit till oss.

Maj 2017:
Våra djur får nu gå ut och äta färskt gräs igen, de njuter och mår bra i vårsolen.
En ny fin häst har kommit till oss.