Håtunalab AB

På Håtunaholms gård, vackert beläget i Håtunaviken, Mälaren, bedrivs sedan början av 80-talet en verksamhet där en rad olika lantbruksdjur står som blodgivare.

 

År 2010 tog det då nystartade företaget Håtunalab AB, över verksamheten från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

 

Håtunalab AB förser främst mikrobiologiska avdelningar vid landets större sjukhus med blodprodukter som kan bestå av helblod, serum eller plasma. Där ingår blodet i s.k agarplattor som används för att diagnostisera bakterier ex. halsbakterier.

De största kunderna är landstingen samt läkemedels-, livsmedels- och bioteknikföretag. Intresset för blodprodukter från svenska djur är stort eftersom Sverige är befriat från många allvarliga smittsamma sjukdomar. Därför går produkterna även på export, främst till de Nordiska länderna men även till Frankrike, Schweiz, Nederländerna och Tyskland.

 

Håtunalab AB tar även fram plasma specifikt för att ges till svaga föl som inte fått i sig tillräckligt med antikroppar via modersmjölken. Här återfinns enskilda veterinärer, kliniker och stuterier som kunder

 

Jag är ung och vig :)

Aktuellt

Blodbeställningar inför jul och nyår 2018-2019
Vi vill få era ändringar på beställningar inför leveranser vecka 51 senast
onsdag 2018-12-05.
Detta för att vi ska kunna planera så att ni alla får det ni önskar inför helgerna vid årsskiftet.

Vi önskar er alla en riktigt
God Jul
och
  Ett Gott Nytt År !

Plasma till föl finns till försäljning

Vi har plasma till föl till försäljning.
Du är välkommen att kontakta oss för information och beställning.
Tel: 08- 582 43 120
Mail : hatuna@hatunalab.com

Från 2017 får ni, som beställer en liter Plasma till föl för att ha i bererdskap inför fölsäsongen, möjlighet att efter utgångsdatum på plasman lämna tillbaka den obrutna förpackningen (max 1 liter) och få en ny i utbyte utan kostnad.
Vi ser gärna att ni har en liter "hemma" i beredskap.

November 2018:
Vi har deltagit som utställare på Veterinärkongressen i Uppsala

Oktober 2018
10 nya får har kommit till oss, så nu har vi fått in  totalt 18 nykomlingar som ska lära sig hur det fungerar hos oss

September 2018:
8st får har kommit och väntar på godkända provsvar innan de släpps ur karantän.
En ny flock med hönor och tuppar har kommit

Augusti 2018:
Än så länge går hästarna på bete och har det skönt
Snart kommer en ny flock höns.
Och nya får är på ingång

Juni 2018:
Vår Policy för personuppgiftsbehandling finns under
"Om Håtunalab AB"

Juni 2018
Våra djur njuter av sommaren och går på bete.

Juni 2018
2 Nya kalvar har kommit in i vår besättning,
6 Nya hästar går i karantän
 

Garbo en sommardag