Håtunalab AB

På Håtunaholms gård, vackert beläget i Håtunaviken, Mälaren, bedrivs sedan början av 80-talet en verksamhet där en rad olika lantbruksdjur står som blodgivare.

År 2010 tog det då nystartade företaget Håtunalab AB, över verksamheten från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

Håtunalab AB förser främst mikrobiologiska avdelningar vid landets större sjukhus med blodprodukter som kan bestå av helblod, serum eller plasma. Där ingår blodet i s.k agarplattor som används för att diagnostisera bakterier ex. halsbakterier.

De största kunderna är landstingen/regionerna samt läkemedels-, livsmedels- och bioteknikföretag. Intresset för blodprodukter från svenska djur är stort eftersom Sverige är befriat från många allvarliga smittsamma sjukdomar. Därför går produkterna även på export, främst till de Nordiska länderna men även till Frankrike, Schweiz, Nederländerna och Tyskland.

Håtunalab AB tar även fram plasma specifikt för att ges till svaga föl som inte fått i sig tillräckligt med antikroppar via modersmjölken. Här återfinns enskilda veterinärer, kliniker och stuterier som kunder

loading...
Eddie
Eddie

Aktuellt

Vi har nu kommit fram till den underbara tiden då våra djur får gå ute på bete.     

Detta medför att skillnader i blodkvalitén kan förekomma, vi hoppas att det inte ska ställa till besvär för dig som användare .

Hör gärna av dig till oss om det uppstår problem, så att vi gemensamt kan finna en lösning.

Bästa kund!
 
From 2024-01-01 behöver vi få era Blodbeställningar / ändringar av beställningar senast tisdagar kl 16.00 för leverans kommande vecka.
Detta för att vi ska kunna planera våra tappningar av djuren och att inte tappa mer än nödvändigt av hänsyn till våra djur som donerar sitt blod till er.
 
Vi hoppas att ni har förståelse för vår djuromsorg och kan hjälpa oss att med detta.

Information om byte av plasma till föl
Se information om bytet här
 

Plasma till föl finns till försäljning

Vi har plasma till föl.
Du är välkommen att kontakta oss för information och beställning.

Tel: 08- 582 43 120
Mail : hatuna@hatunalab.com

 

Från 2017 får ni, som beställer en liter Plasma till föl för att ha i bererdskap inför fölsäsongen, möjlighet att efter utgångsdatum på plasman lämna tillbaka den obrutna förpackningen (max 1 liter) och få en ny i utbyte utan kostnad.
Vi ser gärna att ni har en liter "hemma" i beredskap.

Se information om bytet här

Maj 2024
2 nya hästar har kommit  ohc

September 2023

Hästarna börjar att komma in i lösdriften istället för sommarens beteshagarna.
De nya hästarna har börjat träna på att lämna blod.

Maj 2023
Sex nya hästar välkomnar vi till oss.
Våra djur börjar gå ut på bete.

April 2023
En häst och en ny flock höns har kommit till oss.

November 2022

Eddie har kommit till oss, han får i lugn och ro vänja sig med att bli hanterad

September 2022:
Ytterligare en häst och ett gäng med nya får har kommit till oss.
Djuren börjar nu gå in från betet och in i lösdrifthagarna istället.

Augusti 2022:
Vi har under sommaren fått 4 nya hästar

Garbo en sommardag