Håtunalab AB

På Håtunaholms gård, vackert beläget i Håtunaviken, Mälaren, bedrivs sedan början av 80-talet en verksamhet där en rad olika lantbruksdjur står som blodgivare.

 

År 2010 tog det då nystartade företaget Håtunalab AB, över verksamheten från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

 

Håtunalab AB förser främst mikrobiologiska avdelningar vid landets större sjukhus med blodprodukter som kan bestå av helblod, serum eller plasma. Där ingår blodet i s.k agarplattor som används för att diagnostisera bakterier ex. halsbakterier.

De största kunderna är landstingen samt läkemedels-, livsmedels- och bioteknikföretag. Intresset för blodprodukter från svenska djur är stort eftersom Sverige är befriat från många allvarliga smittsamma sjukdomar. Därför går produkterna även på export, främst till de Nordiska länderna men även till Frankrike, Schweiz, Nederländerna och Tyskland.

 

Håtunalab AB tar även fram plasma specifikt för att ges till svaga föl som inte fått i sig tillräckligt med antikroppar via modersmjölken. Här återfinns enskilda veterinärer, kliniker och stuterier som kunder

 

loading...

Aktuellt

Plasma till föl finns till försäljning

Vi har plasma till föl.
Du är välkommen att kontakta oss för information och beställning.
Tel: 08- 582 43 120
Mail : hatuna@hatunalab.com

Från 2017 får ni, som beställer en liter Plasma till föl för att ha i bererdskap inför fölsäsongen, möjlighet att efter utgångsdatum på plasman lämna tillbaka den obrutna förpackningen (max 1 liter) och få en ny i utbyte utan kostnad.
Vi ser gärna att ni har en liter "hemma" i beredskap.

September 2020
Vi har under sommaren fått in ytterligare en häst samt 6 st marsvin som nu håller på aklimatisera sig

Maj 2020:
3 nya hästar har kommit till oss, de går nu och äter gräs och har det bra om dagarna.
Våra nya kaniner tränar på att lämna blod.

December 2019:
2 nya kalvar har kommit till oss

September 2019:
Vi har köpt in 10 st får, 7 st kaniner samt 5 st marsvin. Det är alltid lika roligt att få lära känna de nya djuren.

Augusti 2019:
Vi ser fram emot att deltaga som utställare på substrat konferensen i Lund. Och vi hoppas på att få träffa många av er som använder våra produkter.

Garbo en sommardag