Blodprodukter

 Håtunalab AB producerar och säljer blodprodukter från häst, nötkreatur, får, kanin, marsvin och höna.

 

Blodprodukterna används i form av helblod eller vidareförädlas till serum och plasma. Dessa håller högsta mikrobiologiska kvaliteten och produktionen sker under strikta såväl hygieniska som etiska former

Vårt fasta sortiment av blodprodukter är:

En del av produkterna har vi på lager, annars tar vi fram dem på beställning.

Hästblod

i natriumcitrat

defibrinerat

Nötblod

i natriumcitrat

i natriumcitrat, camp-testat

Fårblod

i alsevers

i natriumcitrat

defibrinerat

Kaninblod

i alsevers

i natriumcitrat

Hönsblod

i alsevers

i natriumcitrat

Marsvinsblod

i alsevers