Kvalité

Hela verksamheten bygger på en smittfri, frisk och hälsosam besättning av djur som består av hästar, nötkreatur, får, kaniner, marsvin och höns. Från hönsen erbjuds även ägg fria från angivna smittämnen, lämpliga för laboratoriediagnostik.För att produkterna ska uppnå ställda krav, krävs en lugn och trygg hantering av djuren. Vi behandlar djuren som individer, lär känna dem väl och ser till att de trivs.

 

Verksamheten följer standarden för kvalitet, ISO 9001.

 

Produktionen sker enligt väl utarbetade och fastställda rutiner där dokumentation och spårbarhet är ett högt krav. Det innebär att man från slutproduktens batchnummer kan spåra bakåt i hela produktionskedjan. Detta för att säkerställa vad som ingår i just den specifika produktionsprocessen. 

 

Innan djuren köps in kontrolleras dessa i samråd med anläggningens egen veterinär.

 

Kontroll sker att djuren är fria från i Sverige vanligt förekommande eller möjligen förekommande allvarliga sjukdomar. Vid ankomst ställs djuren i karantän, varefter förnyad undersökning sker innan de får gå in i den övriga besättningen.