Håtunalab AB

    1 oktober 2010 avyttrade Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, sin produktion, försäljning och distribution av blodprodukter. Ett härför nytt bolag Håtunalab AB köpte inkråmet ”Blodprodukter” av SVA. 

     All personal erbjöds arbete i det nya bolaget och alla accepterade. Håtunalab AB tog även över samtliga djur.

    Verksamheten bedrivs därmed vidare i aktiebolaget Håtunalab AB. Det innebär att ett antal djur står som blodgivare för att producera blod, serum och plasma. Djurslagen är häst, nötkreatur, får, kanin, marsvin och höna. Från hönsen produceras även ägg.