Håtunalab AB:s affärsidé

Håtunalab AB framställer blodprodukter för säker diagnostik och forskning.

Samt hästplasma i syfte att stärka svaga föl och hästar.

Vi har helheten från ordermottagning till produktion, leverans och rådgivning.

Emil i en av sommarhagarna