Kvalitetspolicy

Håtunalab ABs, kvalitatspolicy är baserad på en väletablerad tradition av produkter av högsta kvalitet.
 

  • Ett modernt företag där alla känner arbetsglädje och motivation till ständiga förbättringar.
  • Erbjuder ett fast sortiment av produkter, men kan också framställa efter kundens önskemål.
  • Gillar utmaningar och nya idéer, men kan också säga ifrån när det inte passar.
  • Genom god kommunikation, visad ödmjukhet och respekt skapas en grundltrygghet som medför att verksamheten kan växa och utvecklas på ett sätt som gynnar oss, våra kunder och leverantörer.