Kvalitetspolicy

Policy
Håtunalab ABs, kvalitetspolicy är baserad på en väletablerad tradition av produkter av högsta kvalitet. Inom ramen för kvalitetsarbetet är Håtunalab AB lyhörd för såväl processutvecklingsmöjligheter som omvärldsförändringar, och kunna erbjuda både ett fast sortiment av produkter, men kan också framställa efter kundens önskemål.
Strategier
·       Uppfyllda kvalitetskrav på produkter och tjänster.
·       Hög tillgänglighet och god kommunikation.
·       Omgående expediering och leverans.
·       Bästa bemötande och service.
·       Gott samarbete internt och externt.
·       God djurhållning.
·       Uppfyllda lagkrav.
·       Produktutveckling.
Framgångsfaktorer
·       Vara ett företag där alla känner arbetsglädje och motivation till ständiga förbättringar.
·       Gilla utmaningar och nya idéer, men kan också säga ifrån när det inte passar.
·       Genom god kommunikation, visad ödmjukhet och respekt skapa en grundtrygghet som medför att verksamheten kan växa och utvecklas på ett sätt som gynnar oss, våra kunder och leverantörer.
Anna Nilsson
VD Håtunalab AB
                                                                                                             2023-03-01