Miljöpolicy


Håtunalab AB verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan


Vi ska därför:

  • Ha en god kunskap och hög medvetenhet kring miljöfrågor.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
  • Följa lagar och förordningar gällande miljöfrågor.

 
Miljöförbättrande åtgärder som vidtagits till ständigt pågående:

  • Fliseldning mot tidigare eluppvärmning.
  • Sortering av mjukplast, metallföremål.
  • Återvinnig av papper och kartonger.
  • Återanvändande av kartonger.
  • Miljömärkta rengöringsprodukter, i mån det finns.
  • Djurfoder producerat av Håtunaholmsgård AB, närproducerat.