Miljöpolicy

Miljöpolicy
 
Håtunalab AB verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.
Riktlinjer:
·       Ha en god kunskap och hög medvetenhet kring miljöfrågor.
·       Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
·       Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
·       Följa lagar och förordningar gällande miljöfrågor.
 
 
Exempel på miljöförbättrande åtgärder:
·       Fliseldning mot tidigare eluppvärmning.
·       Återanvändande av kartonger.
·       Återvinning av papper, kartonger, mjukplast, metallföremål och glas.
·       Miljömärkta rengöringsprodukter, ( i möjligaste mån).
·       Djurfoder producerat av Håtunaholmsgård AB, närproducerat.
 
 
 
Anna Nilsson
VD Håtunalab AB                                                                                
                                                                                                             2023-03-01