Miljöpolicy

Miljöpolicy

Håtunalab AB verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.
Riktlinjer:
Ha en god kunskap och hög medvetenhet kring miljöfrågor.
Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
Följa lagar och förordningar gällande miljöfrågor.
 
 
Anna Nilsson
VD Håtunalab AB                                                                                
                                                                                                             2024-03-07