Ägg

Från hönsen produceras befruktade ägg som är lämpliga till laboratoriediagnostik.

Vi kontrollerar  att vi inte fått in några sjukdomar i besättningen var tredje månad, genom en fast provtagningsrutin i samarbete med SVA