Yttre påverkan av blodkvaliten

Vi vill att våra djur ska få möjlighet att leva så naturligt som möjligt och gå i stora beteshagar om somrarna.  Och i och med detta påverkas blodets kvalitet isamband med foderbyten vår och höst.
Annat som påverkar  blodetskvalitet är hårfällningen och det kan bl.a. bli lägre blodvärden under dessa perioder.
Vi vet att vår önskan om djurens välbefinnande det kan medföra  skillnader i blodkvalitén ,men vi hoppas att det inte ska ställa till besvär för dig som användare .
Hör gärna av dig till oss om det uppstår problem, så att vi gemensamt kan finna en lösning.