Plasma till föl

Håtunalab AB tillhandahåller egenproducerad plasma avsedd att ges till svaga föl. Plasman säljs i praktiska plastförpackningar. Tillsammans med plasman medföljer en s.k ”foal-check”, en snabbtest för att mäta fölets IgG-halt. Testet går även att köpa separat. Infusionsaggregat medföljer också utan kostnad.

Enbart vallacker vars blod passar för donation till alla olika blodgrupper används.  På så sätt minimeras risken för en negativ reaktion hos fölet som ska behandlas. Donatorhästarna genomgår dessutom ett vaccinationsprogram mot influensa A2, rotavirus, stelkramp och botulism.

När används plasma till föl?

Håtunalab ABs plasma till föl används främst till föl med brister i råmjölksupptaget och därmed får låga halter av antikroppar (IgG) i blodet. Plasman används också till föl som inte tillåts dia på moderstoet vid genetisk risk för sjukdomen neonatoal isoerytrolys (NI). Denna livshotande sjukdom kan uppstå om fölet har en annorlunda blodgrupp än modern, och stoet har producerat antikroppar i råmjölken som bryter ner fölets egna blodkroppar. Fölet förses då vid födseln med munkorg under första levnadsdygnet och moderns råmjölk mjölkas ur och kastas bort. Plasma ges för att kompensera för råmjölken och rädda livet på fölet.

 

Plasman kan även användas för behandling av föl med rotavirus. Vid rotainfektion kan plasman även ges peroralt med sond för att ge lokalt skydd med specifika antikropar i tarmen. 

Kvalitets kontroll

Följande kontroller utförs innan plasman godkänns för distribution:

 • Ingen förekomst av bakterier 
 • Ingen förekomst av erytrocyt-antikroppar
 • Gammaglobulinhalt  - IgG-halt
 • Endotoxinhalt
 • Antikroppshalt mot rotavirus
 • Antikroppshalt mot influensa, A2
 • Ingen förekomst av ekvint rinitvirus typ B
 • Ingen förekomst av ekvint arteritvirus (EAV)
 • Ingen förekomst av ekvint influensavirus A2
 • Ingen förekomst av ekvint herpesvirus (Virusabort)
 • Antikroppar ej påvisade mot infektiös anemi (EIAV)
 • pH-värde
 • Viskositetskontroll

SNAP Foal

SNAP Foal IgG Test Kit (Foalcheck) från IDEXX

En enkel test som består av ett kit för att mäta fölets IgG-halt i blod, serum eller plasma. En kontroll man kan göra innan man ger plasma. Kan också användas efter plasmagivan för att se om IgG-halten blivit tillräckligt hög.
Den kan även köpas separat.

Från 2017 får ni, som beställer en liter Plasma till föl för att ha i bererdskap inför fölsäsongen, möjlighet att efter utgångsdatum på plasman lämna tillbaka den obrutna förpackningen (max 1 liter) och få en ny i utbyte utan kostnad.
Vi ser gärna att ni har en liter "hemma" i beredskap.
Se information om bytet här

Länkar

SVA´s sida om Sjuka nyfödda föl

Sjuka föl - Häst Sverige

Information om Snapfoal

UDS

ASVT Råd