Våra hästar

Vi har ca 70  hästar uppstallade på gården de är i åldern 3-25 år och alla har de sin speciella personlighet.  Hästarna går på lösdrift och bor ute i sin hagen med vind- och regnskydd och lever sitt liv i flockar  Och på sommaren går de alla ute på bete i stora hagar .

Vi har olika raser, ett par nordsvenskar, några ridhästar men framförallt har vi travhästar som inte håller för travet av någon anledning.