Våra marsvin

Vi har för närvarande ca10 stycken marsvin som bor i två grupper i två stora  boxar. De har hus och olika rör att krypa in i och de gräver gärna ner sig i halmen. De äter framförallt hö, lite pellets och grönsaker.