Våra kor

Hos oss bor det ca 10 kor eller kvigor rättare sagt eftersom de inte fått någon kalv och tre kastrerade tjurar. De går på lösdift med tillgång till regn- och vind skydd och sommartid går de i våra stora beteshagar och har det bra. När vi behöver nyrekrytera några kor så köper vi in kalvar som får växa upp hos oss och bli vana vid att ledas, borstas mm i lugn och ro innan de börjar lämna blod.